AMD pristatė procesorių dirbantį 3,0 GHz dažniu. PRocesorius pavadintas Agena yra keturbranduolys procesorius kuris su standartiniu aušinimu pasiekė 3,0 GHz dažnį. Procesoriaus pala Phenom brandulys.

AMD slepia visas dėtales. Niekas nematė sistemos detalių.

AMD Opteron keturbranduoliai turi pasirodyti šią vasarą. AMD planavo 2,0 GHz dažnį, bet dabar jau nurodytas 2,6 Ghz dažnis. Atrodo AMD patys nežino ką sugeba.

Amd slepia, kada Agena pasirodys.