Apžvalga iš žurnalo PC Gamer 2009/04. Teksto autorius: Raw

Yra! Yra rimta strategija! Tegu apie tą įgrisusį Antrąjį pasaulinį karą, tegu su trūkumais, tačiau tokia, kokią norisi žaisti.

Taigi Antrasis pasaulinis karas, kampanijos už rusus, vokiečius ir sąjungininkus. Kai jau atrodo, kad „fricams kaput“ (arba „ivanams chana“), žemėlapis ima ir prasiplečia. Išstumi priešą iš jo ginamų pozicijų, bet pasirodo, kad už jų oponentas įsitvirtinęs dar keliose vietose, kurias ir liepiama sunaikinti. O jei kareiviai išbarstyti, prarasti… Vėl nauji tikslai, nauji priešų būriai. Dėl tokių ekspansijų bei priežasčių, apie kurias pakalbėsiu vėliau, kiekvienas lygis užtrunka gerą valandą, taigi ir malonumas (arba kankynė) trunka tiek pat.

Kareivių trūkumas gali pasireikšti skaudžiai. Men of War nėra jokių kareivinių ar kitokių pastatų, kuriuose galėtum burti armiją. Paprastai lygio pradžioje duodama kariauna, su kuria ir reikia pasiekti nurodytus tikslus. Kaip tikrame kare. Turi būrį ir sukis kaip nori. O už mūsų — Maskva. Arba Berlynas. Na, kažkur toli dar Vašingtonas. Laimės akimirka — kai netikėtai sulauki pastiprinimo. Kai kuriuose lygiuose jį leidžiama iškviesti, tačiau tam reikalingus taškus privalai užsidirbti kovodamas. O smagiausia, kad peržaisdamas lygį gali pulti kitą flangą, tiesiogiai valdyti kitus karius ar techniką ir tas pats lygis atrodys visai kitaip.

Dabar — pati grietinėlė. Tai, kas daro Men of War savitą, įsimintiną, išskirtinį, nesvarbu, kad kai kuriomis savybėmis pasižymėjo vienas ar kitas žaidimas. Kiekvienas (!) kareivis turi vardą ir, kas svarbiau, inventorių. Priklausomai nuo kario specializacijos (snaiperis, granatsvaidininkas ir t. t.) pradinis jo turtas skiriasi. Mūšio metu arba po jo bet kuris kareivis gali apžiūrėti draugų ar priešų lavonus ir susirinkti jų daiktus: ginklus, šalmus, šovinius, minas ir t. t. Štai tada konkretaus žmogaus inventorius tampa unikalus. Gali mėginti apsieiti be tokio grobstymo, tačiau šoviniai, o ypač granatos, greitai pasibaigia. Tada prieš tanką su kumščiais nepašokinėsi. Tankams tas taip pat galioja. Kai išnaudoji pabūklo sviedinius, likęs kulkosvaidis rimtos žalos priešo plieniniams žirgams nedaro. Be to, visa technika naudoja kurą, kuris taip pat baigiasi.

Tankas, nutaikytas į priešą, pats atsirenka, šaudyti sviediniais ar užteks kulkosvaidžio. Pėstininkų granatos yra dviejų rūšių: skirtos žmonėms ir technikai. Jei į pabūklą mesi pėstininkų granatą, nužudysi tik žmones, o pabūklą gali perimti savo kontrolėn. Pažeistą priešo tanką, jei sugebėjai jo visiškai nesunaikinti, taip pat gali panaudoti saviems tikslams. Viename lygyje priešo tankas su sugadintu pabūklu, bet su veikiančiu kulkosvaidžiu man itin pasitarnavo. Mūsų tankui piktas priešas gali pažeisti važiuoklę, pabūklą ar bokštelį, tačiau, nutaikius progą, galima įsakyti kareiviams jį suremontuoti. Jei tankas sugadintas nepataisomai (užsidegė variklis), visa įgula ropščiasi lauk ir gali kariauti kaip paprasti pėstininkai. Tik jų pradinis inventorius gan skurdus. Jeigu nekreipsi dėmesio į granatas, tai tankistai teturi pistoletus.

Kareiviai sujungiami į būrius, kurių kiekvienas turi vadą. Sumažėjusius būrius galima vėl sujungti į vieną.

Iš tiesų atrodo, kad labai daug laiko reikia skirti kareiviams valdyti, inventoriui papildyti ir pan. Taip ir yra. Kitas dalykas, kad kai tik pamiršti vieną kareivį ir imiesi kito, ankstesniojo valdymą perima kompiuteris. Kartais tai gerai, kartais nelabai. Žinoma, gali užsiimti tik keliais kariais, kitus visiškai palikęs PC valiai.

Vos ne viską žaidime galima panaudoti karių priedangai. Žolė, apkasai, apgriuvusi siena, pamuštas tankas ir t. t. Vietą, kurioje spragtelėjęs pele priglausi būrį, nurodo vaiduokliškos spalvos kareivių kontūrai ties žymekliu.

DI gan stiprus. Priedangomis naudojasi ir kompiuterio valdomi kovotojai. Nukritus granatai visi skuba į šalis, stengdamiesi išnešti sveiką kailį. Kelio paieškos mechanizmas visai neblogai veikia, tiesa, kol veikėjus valdo PC. Deja, tiesiogiai valdant tanką, kur kas sunkiau važiuoti siaura, vingiuota, kalvota vietove.

Reljefas taip pat šį tą reiškia mūšyje. Gerokai efektyviau šaudysi nuo kalvos. Iš duobės kareivis gali visai nešauti, nes jis nemato priešo. Judant pataikymas bus prastesnis, ir kariniam daliniui reikės iššauti kelis kartus, kol tikslumas taps pakenčiamas.

Labai daug kas Men of War griaunama. Tanko sviedinys, kliudęs namą, nugriaus jo sieną. Technika, nepaisanti pastatų, kelyje paliks griuvėsius. Labai efektingai (kartais net per daug) sunaikinama technika, išlekia į orą žmonės, skrieja skeveldros.

Pagaliau rusai kalba rusiškai be amerikietiško akcento. Veikėjų įgarsinimas palieka gerą įspūdį, tačiau apskritai istorijos pasakojimas pernelyg monotoniškas.

Dar galima prikišti, kad misijos daugiausia susijusios su gynyba: apginti, užimti ir išlaikyti, sustabdyti priešą, kol kažkas atvyks ar išvyks, ir panašiai.

Men of War yra rimta strategija su daugybe malonių smulkmenų ir keliais trūkumais. Šaunios įnirtingos kovos laukia naujų žaidėjų. Primygtinai rekomenduoju. Beje, kiekvieną misiją galima žaisti co-op režimu.