Apžvalga iš žurnalo PC Gamer 2008/05. Teksto autorius: Raw

Labai norisi apie Kane‘s Wrath rašyti kaip apie atskirą žaidimą, išdėstyti išsamią jo istoriją, papasakoti apie karinius dalinius, kovos būdą, bet vis dėlto tai — tik papildymas. Priedas, kuriam būtinas pagrindinis žaidimas. Taigi…

Į tris aktus padalinti 13 lygių pasakoja mums dar negirdėtą Kane istoriją. Istoriją, kuri prasideda po Tiberian Sun: Firestorm įvykių. Beveik pusę veido po kauke paslėpęs vadovas betarpiškai kreipiasi į žaidėją, nurodydamas užduotis, padėsiančias atgimti Nod brolijai. Smarkiai neišduodamas siužeto galiu pasakyti tik tai, kad antrame akte mūšiai vyksta tuo metu, kai mes aršiai kovėmės Command & Conquer 3 fronte, tačiau neturėjom kada įdėmiai stebėti Kane veiklos, o trečiasis faktiškai yra įžanga neramumams po C&C3. Žaidimo metu pasakojimas pateikiamas su didoka filmuotų intarpų doze. Keli pagrindiniai ir pulkelis antraeilių aktorių vaidina jausmingai ir gana įtikinamai, moteriškojo personažo akyse netgi žvilga ašaros… Tačiau jos nesugraudins žaidėjo, pasiryžusio įvykdyti visus Kane nurodymus!

Ir dominuojanti raudona spalva… Jos daug. Daug filmukuose, daug pačiame žaidime. Tai — Keino frakcijos spalva. Tai — rūstybės spalva.

Papildymas įneša naujo vėjo, bet neapverčia visko aukštyn kojom. Vis taip pat reikia rinkti tiberiumą, kurti bazę, ją ginti, kurti ir stiprinti armiją, siųsti naikinti ar užimti tam tikrus objektus, visiškai sunaikinti priešą. Kai kada priešas pasirodo dar nespėjus sukurti gynybos, todėl tenka greitai ir kartu apgalvotai parinkti veiksmus, kad išgyventum. Laimei, misijos nėra vienodos ir nuobodžios. Žaidėjui teks gintis, per užduotą laiką užimti ar sunaikinti objektus, neleisti pabėgti svarbiems asmenims bei ne mažiau svarbius palydėti į nurodytą tašką. Bus netgi sėlinimo misija, kur kariai turės išlikti nematomi ir pažymėti bombardavimo vietas. Laukia keli lygiai be bazės statymo, verstis teks tik su grupele kovotojų. Pasiekus vieną tikslą, dažnai pasirodo pats Kane arba jo bendražygė ir nurodo kitą taikinį. Po tokio pranešimo žemėlapio ribos išsiplečia. Arba visiškai pasikeičia situacija. Paaiškėja, kad kūrei ne tokius karius, juos išdėstei ne ten, kur reikėjo, nepakankamai sustiprinai bazę. Ypač kai laikas ima tiksėti atbuline seka…

Misijos tikslai kaip seniau skiriami į pagrindinius, kuriuos įvykdyti būtina, ir antrinius, kurių galima nepasiekti, tačiau kiekvienas įvykdytas antrinis smarkiai priartins pirminio tikslo įgyvendinimą.

Smarkiai šlubuoja kelio paieškos mechanizmas. Kariniai daliniai gali „užstrigti“ ant kiekvieno kampo arba išsibarstyti po visą žemėlapį, dėl ko nesunkiai sunaikinamas visas būrys. Priešo kariai, tikrindami gynybos budrumą, visą laiką lenda tais pačiais keliais, todėl po kurio laiko jau žinai, kaip apstatyti bazę. Papriekaištauti galima ir gynybiniam DI. O šiaip žaidimas yra įtemptas ir gana sudėtingas. Iš dalies tai pateisinama, nes C&C3 jau turėtų būti sužaistas ir žaidėjas paverstas profesionaliu karvedžiu.

Apie svarbiausią žaidimo elementą — frakcijas — turiu dvi naujienas: gerą ir blogą. Blogoji, kad Kane‘s Wrath vieno žaidėjo režime leista žaisti tik už Nod, o geroji — frakcijos suskaidytos į smulkesnes dalis. Tokiu būdu GDI viduje (Global Defense Initiative) atsirado Steel Talons ir ZOCOM (Zone Operations Command), Scrin — Reaper–17 ir Traveler–59, o Nod — Black Hand bei Marked of Kane. Kiekvienas porūšis turi specifinių karinių dalinių ir tik jam būdingų stiprinimų.

Pavyzdžiui, Steel Talons, pateisindami pavadinimą, valdo galingą techniką: Tiberian Sun regėtus dalinius Titan ir Wolverine bei Behemoth, jų inžinieriai dabar ginkluoti pistoletais, resursų rinkėjas vežą kareivį, o transporteris moka remontuoti tankus. Stiprus GDI karinis dalinys, sakykime, herojus — MARV. Tai kovinė mašinaginkluota akustine patranka ir ja gali važiuoti keturi pėstininkai. Dar viena teigiama šios pragaro mašinos savybė — važiuodama per resursų lauką ji žymiai greičiau už resursų rinkėjus kaupia tiberiumą. Scrin analogas vadinasi Eradicator Hexapod ir išgauna turtus iš nukautų priešų liekanų. Į jį įsodinti kareiviai suteikia herojui naujų savybių.

O Nod brolija turi ilgomis kojomis žirgliojantį Redeemer, taip pat galintį priimti karius ir tokiu būdu didinantį savo griaunamąją galią. Specialioji šio „monstro“ savybė priverčia priešo karius pradėti šaudyti vieni į kitus. Visų herojų galima turėti tik po vieną, o jam žuvus už nemažą sumelę neskubant gaminamas kitas. Deja, misijoje kur Redeemer buvo įsakyta pasipriešinti Eradicator, pastarasis, padedamas lydinčių smulkių dalinių, neprarado nė pusės sveikatos, o mano brangus herojus subyrėjo į šipulius… Peržaisdamas lygį pasiruošiau geriau, ir Scrin užpuolikas buvo sunaikintas Redeemer net nespėjus prie jo priartėti.

ZOCOM pagrindinę jėgą sudaro kovose užgrūdinti veteranai. Jų kariai turi gerus, atsparius tiberiumui šarvus, mėgsta tobulinti akustinę ginkluotę. Naujai atsiradę Zone Raiders yra gerai apsišarvavę pėstininkai, galintys numušinėti lėktuvus ir naudojantys akustinius granatsvaidžius. Atsparūs tiberiumui Shatterer kovotojai, o resursų rinkėjas nepasikuklins paleisti salvę į per arti pasirodžiusius priešus. Apskritai, ZOCOM mėgsta akustinius ir elektromagnetinius ginklus.

Reaper–17 pavydėtinai gerai renka resursus ir turi gerų sunkiųjų kovos mašinų. Jų naujovė — Shard Walker. Specialus stiprinimas suteikia jiems daugiau galios veržiantis per apsauginius laukus. Sustiprinti Reaper Tripod ir Devourer Tanks gali sukaupti daugiau resursų. Dar vienas stiprinimas leidžia kai kurioms karių rūšims naudoti mėlynąjį tiberiumą šūviui sustiprinti. Resursų rinkėjai turi apsauginį lauką. O nubausti Reaper–17 neturi oro vienetų, išskyrus Storm Riders.

Traveler–59 mėgsta teleportuotis ir užvaldyti. Prodigy turi minčių kontrolės dovaną, o Stalker yra greičiu pasižymintis karys, galintis pažeisti tiberiumą naudojančius dalinius. Cultists atakuoti negali, tačiau trumpam užvaldo priešo dalinius, išskyrus oro pajėgas.

Black Hand kareiviai nuo pat pradžiųyra veteranai. Ši frakcija vienu metu gali turėti du herojinio lygio vadus. Confessor Cabal švaistosi haliucinogeninėmis granatomis, jų kovai prieš pėstininkus skirtas ginklas po patobulinimo efektyviai naikina tiek žmones, tiek lengvąją techniką. Confessor Cabal kaimynystė duoda naudos ir kitiems kariams — jų šaudymo greitis padidėja. Ką tik iškeptas Purifier jau turi granatsvaidį. Priešlėktuvinio šaulio vaidmenį atlieka Mantis.

Marked of Kane turi Awakened kiborgus, efektyvius prieš pėstininkus ir sugebančius paveikti techniką elektromagnetiniu šūviu. Enlightened kiborgai ir Saboteur po sustiprinimo išmoksta žymiai greičiau judėti, o štai Tiberium troopers sugeba lėtinti priešo judėjimo greitį. Mirtinos magnetinės minos atkakliai naikina priešo techniką. Iš papildomų savybių gerai suveikia lazerinė apsauga, jei žaidėjas laiku pastebi prie pastato tupinėjantį priešo inžinierių.

Kane‘s Wrath padovanojo globalaus žemėlapio režimą. Tai žingsninė strategija, kurioje kuriamos bazės ir armijos, kariai permetami į naujas dislokacijos vietas, nukariaujamos šalys ir žemynai. Susidūrus su svetima armija, mūšio baigtį galima palikti kompiuterio teismui arba kautis pačiam realaus laiko strategijos režime. Kad nebūtų nuobodu, dėl pasaulio varžosi žaidėjas ir dvi savarankiškos kompiuterio valdomos jėgos (po vieną kovojančią šalį kiekvienai frakcijai). Pergalę atneša arba visiškas priešininkų sunaikinimas arba dvejų specifinių sąlygų frakcijoms įvykdymas (pvz., nurodyto žemėlapio ploto kontroliavimas).

Štai dabar visame grožyje atsiskleidžia herojai bei joninė patranka… Daugelio žaidėjų režime, beje, herojaus gali ir nespėti sukurti— per daug tam reikia resursų ir laiko…

Pabaigai… Taip, papildyme galima žaisti tik už Nod broliją. Tačiau jau vien papildomos mėgstamo žaidimo misijos yra didelė dovana gerbėjams. Galų gale Kane‘s Wrath turi viską, kas priklauso papildymui: naujos frakcijos, nauji daliniai, naujos savybės ir stiprinimai, nauja kampanija ir net naujas žaidimo tipas. Kai kas sako, kad vieno žaidėjo kampanija nėra tokia ryški, kaip originalaus žaidimo, bet vis dėlto…

O dėl noro žaisti antrąkart… Šiais laikais retas žaidimas gali pasigirti tokia sėkme — pernelyg daug gerų žaidimų pasirodo pastaruoju metu. Žodžiu, rekomenduoju.