Apžvalga iš žurnalo PC Gamer 2008/05. Teksto autorius: Raw

Kaip visada senų senovėje vienas žmonių rasės tipas atidaro vartus, kurių nederėjo atidaryti, ir pro juos į mūsų pasaulį patenka demonas. Kaip visada. Įvairių žmonių ir demonų rasių priešprieša truks tūkstantį metų, tačiau gerbiamas žaidėjas neturėtų išsigąsti — tiek žaisti neteks. Ypač, jei žaidimas nusibos gerokai anksčiau.

Pradinis meniu „žiauriai“ primena Ages of… seriją, žaidimo pradžia sukelia prisiminimus apie greitą zergų rush, bet yra ir įdomių dalykų. Be įprastų resursų žmonės turi reputaciją, o demonai — baimę. Šie resursai kaupiami kovose, t. y., jei tupėsi kaupdamas auksą ir akmenį (demonų atveju — kraują ir akmenį) ir lauksi akimirkos, kada tavo armija sustiprės tiek, jog taps neįveikiama, tai… tokios akimirkos nesulauksi, nes minėtųjų resursų nebuvimas neleis statyti tam tikrų pastatų, kurti aukštesniųjų herojų ir jų galingesnių savybių. Ilgiau pažaidus kareiviai kuriami gana stiprūs, tačiau to tenka palaukti kovojant ir kaupiant visų rūšių resursus.

Žaidėjas gali kurti ambasadorius, šnipus (demonų analogų pavadinimai, suprantama, kitokie), kurie įsitaiso neutraliame miestelyje ir vykdo jiems paskirtą veiklą. Už resursus (taip pat ir reputaciją) vienas ar keli ambasadoriai gali sudaryti sąjungą su neutraliaisiais, papirkti, vykdyti sabotažo veiksmus. Kiekvienam tokiam veiksmui išnaudojami resursai, tačiau tai visai nereiškia, kad bandymas bus apdovanotas sėkme.

Yra ir neutralių miestelių. Tokio sąlyginio apibrėžimo miesteliai išmėtyti po visą žemėlapį ir tiek žaidėjas, tiek DI stengiasi juos pajungti savo valiai — dažniausiai užkariauti. Tada jų pagrindu galima sukurti savo miestą su sau pavaldžiais pastatais ir kitos tautos (bet ne rūšies, t. y. žmogus sukurs tik „žmogišką“ miestą) pastatais. Naujoje užkariautoje gyvenvietėje bus galima kurtipapildomas resursų kaupimo vietas. Kol neutralus miestelis neužkariautas, jis priešinasi visiems, prieinantiems per arti arba akiplėšiškai užpuolantiems jį. Tokiems „neutraliesiems“ kaunantis su priešu ir žaidėjui atskubėjus jam į pagalbą, , neutralieji kovos ir prieš „pagalbininką“.

Šen bei ten žemėlapiuose išmėtyti pinigai ar kitokie lobiai, pastiprinantys kariauną. Užmušus reputacijos telkinį saugantį padarą, specialus žaidėjo karinis dalinys išsiurbia iš šaltinio esencijos taškus, kuriuos mūšio metu galima panaudoti kaip specialiąsias savybes.

Apskritai, žaidime labai daug DI klaidų, prastas kelio paieškos mechanizmas, bet kada vienas ar keli kariai iš būrio gali užstrigti taip, kad nepavyks jų iškrapštyti. Daugiau nėra ką pasakoti, nes žaidimas tikrai nėra tas, dėl kurio vertėtų eiti iš proto…