2019 sausio 17, ketvirtadienis.   Games.lt naršo: 4   Registruotų vartotojų: 113195
              
El. paštas
Slaptažodis 
Prisimink  
  
Portalo taisyklės
Paskyros
 • Kiekvienas Games.lt tinklalapio lankytojas turi teisę susikurti savo asmeninę paskyrą, kurios pagalba galima aktyviai dalyvauti tinklalapio veikloje.
 • Norint sukurti paskyrą reikia pateikti kai kuriuos savo asmeninius duomenis.
 • Paskyros duomenys bei veiksmai gali būti išsaugomi duomenų bazėje.
 • Paskyrą ištrinti galima apsilankius paskyros ištrynimo puslapyje.
 • Trinant paskyrą visa informacija, kuri reikalinga diskusijų turinio išlaikymui perkeliama Išsiregistravęs vartotojas paskyrą, o visa kita informacija visiškai pašalinama.
 • Kadangi paskyros ištrinimas pas mus yra negrįžtama procedūra, už šios operacijos panaudojimą atsakingas gali būti tik jos savininkas.
 • Kiekvienas vartotojas gali turėti ne vieną paskyrą, tačiau kelių paskyrų turėjimas neapsaugo vartotojo nuo visų paskyrų užblokavimo/praradimo, jei bent iš vienos iš jų bus atliekami veiksmai, kenkiantys Games.lt portalui arba jo lankytojams.
 • Iš paskyros talpinama informacija gali būti viešai prieinama arba ne (viešumas priklauso nuo tinklalapio galimybių bei talpintojo pasirinkimo).
 • Viešai paskyroje pateiktai informacijai galioja tos pačios taisyklės kaip ir kitai informacijai, esančiai Games.lt tinklalapyje.
 • Didžiąją dalį (išskyrus labai svarbius saugius duomenis tokius kaip slaptažodis) savo paskyros sukauptą informaciją galima atsisiųsti bei pernaudoti kituose tinklalapiuose ar programėlėse, jei šios turi atitinkamus duomenų importavimo įrankius.
 • Paskyros informacija galime pasidalinti su partneriais, kurie sutinka taikyti tas pačias duomenų apsaugos taisykles (jie gali dar papildomai taikyti savų), jei vartotojas savo paskyroje yra pažymėjęs atitinkamą kryžiuką.
 • Paskyros puslapiai yra rodomi tik prisijungusiems vartotojams.
Įspėjimai
 • Kiekvienas Games.lt tinklalapio vartotojas gali gauti įspėjimus už veiklą, pažeidžiančią tinklalapio taisykles.
 • Įspėjimai skiriami ne konkrečiam vartotojui, o jo paskyrai, iš kurios buvo prasižengta
 • Kiekvienas įspėjimas paskyroje žymimas šauktuku.
 • Jeigu šauktukai tampa raudonais, taip pat vartotojo paskyra būna laikinai atjungta.
 • Kiekvienas tinklalapio vartotojas gali pranešti apie pažeidimus, paspausdamas geltoną trikampę piktogramą kiekvienos žinutės viršuje.
 • Visi tokie pranešimai peržiūrimi tinklalapio moderatorių arba administratorių ir patvirtinami arba atmetami.
 • Už pastovius melagingus pranešimus, bus baudžiamas pranešėjas.
 • Už kokias žinutes buvo skirti konkretūs įspėjimai, galima sužinoti užsisakius VIP paslaugą ir užsukus į Įspėjimų kortelę vartotojo profilyje.
 • Visi įspėjimai skirti per įspėjimų sistemą būna skirti Games.lt Administracijos vardu.
 • Tinklalapio moderatoriai bei administratoriai turi teisę skirti asmeninius įspėjimus, jei mato, kad to reikia.
 • Kiekvienas vartotojas turi teisę apskųsti, jo manymu neteisingai gautą įspėjimą, užpildydamas formą.
 • Jei skundas dėl nepagrįstai skirto įspėjimo patenkinamas, įspėjimas panaikinamas
 • Kiekvienas įspėjimas gali trukti skirtingą laiko tarpą.
 • Dėl kiekvieno įspėjimo trukmės sprendžia jį skiriantis moderatorius arba administratorius
 • Vienu kartu galima gauti kelis įspėjimus.
Informacijos skelbimas/talpinimas
 • Kiekvienas tinklalapio registruotas vartotojas turi teisę skelbti viešai informaciją.
 • Skelbiama informacija būna susieta su vartotojo profiliu, iš kurio ji buvo paskelbta.
 • Kokią informaciją skelbti, o kokią neskelbti sprendžia pats vartotojas.
 • Informacijos talpintojas prisiima visišką atsakomybę už jos turinį.
 • Draudžiama skelbti informaciją, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus arba skatina neapykantą.
 • Tos pačios informacijos kartojimas keliose vietose, vadinamas, fludinimu ir už jį baudžiama.
 • Informacijos talpintojas paskelbęs informaciją sutinka, kad ji gali būti reklamuojama, jeigu tinklalapio administratoriams pasirodys verta dėmesio.
 • Skelbėjas sutinka, kad visiems jo paskelbtiems tekstams bei kitai informacijai, išskyrus komentarus, bus taikoma Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported licenzija, kuri leidžia kitiems vartotojams perpublikuoti neatlygintinai turinį, tik nurodant autorystę.
 • Skelbėjas taip pat sutinka, kad Games.lt tampa paskelbtos informacijos bendrasavininke, turinti teisę vienašališkai pakeisti turinio licenziją bei turinti teisę redaguoti turinį.
 • Kai kuris publikuotas turinys negali būti pašalinamas turinio talpintojo noru.
 • Perpublikuotai informacijai su jos autorių sutikimu, negalioja Creative Commons. Attribution-NoDerivs 3.0 Unported licenzija.
 • Šalia perpublikuotos informacijos visada turi būti nurodytas jos šaltinis bei nuoroda, kurioje galima rasti informacijos apie perpublikavimo licenziją.
 • Prie publikuojamų naujienų (jų gale) būtina nurodyti šaltinius, kuriais jos remiasi.
 • Komentavimas paveiksliukais, jei to neprašo temos autorius, vadinamas taip pat fludinimu.
 • Draudžiama turinyje dalintis tiesioginėmis nuorodomis į nelegalius resursus arba juos platinančias svetaines.
 • Esant reikalui Games.lt gali suteikti informaciją Lietuvos Respublikos teisėtvarkos institucijoms apie informacijos talpintojus, jeigu ši vadovaudamasi įstatymais tokios informacijos paprašo.
 • Turinys, kuris pažeidžia Games.lt tinklalapio taisykles, turi būti pašalintas.
 • Jei nėra atitinkamo raštiško susitarimo, visas turinys publikuojamas neatlygintinai.
VIP
 • VIP paslauga dėl istorinių priežasčių veikia visiems registruotiems tinklalapio vartotojams.
Tinklaraščiai
 • Už tinklaraščio turinį bei komentarus atsako jo autorius.
 • Jei tinklaraščio autorius nesirūpina tinklaraščio įrašų komentarų turiniu bei jų turinys pažeidžia Games.lt tinklalapio taisykles, bus baudžiamas tinklaraščio autorius bei tam tikrais atvejais gali būti ištrinti įrašai, turintys pažeidžiančių taisykles komentarų.
 • Tinklaraščiui galioja visos Games.lt taisyklės.
Klubai
 • Kiekvienas registruotas tinklalapio vartotojas gali dalyvauti vienos ar daugiau virtualios bendruomenės, vadinamos klubais, veikloje.
 • Kiekvienas klubas skirtas kažkokiai temai, todėl kalbėjimas temomis, kurios su klubais nesusijusios, tapatus taisyklių pažeidimui.
 • Kiekvienas klubas turi vadovą, kuris sprendžia, kokios dar papildomos temos, kurios gal tiesiogiai nesusijusios su klubu, galėtų būti jame.
 • Specialios ir svarbios temos klubuose visada būna kabančios - t.y. temų viršuje pažymėtos specialiu ženkliuku.
 • Norint dalyvauti klubo veikloje reikia pirmiausia tapti kandidatu.
 • Kandidatu tampama paspaudus klube esantį “Įstoti į klubą” mygtuką.
 • Jei pavyksta surinkti 3 rekomendacijas klube - tampama pilnateisiu klubo nariu.
 • Pilnateisis klubo narys be diskutavimo klube taip pat gali rašyti ir naujienas, kurios, jei pastoviems tinklalapio naujienų rašytojams pasirodys vertos dėmesio, gali būti įkeltos į bendrą tinklalapio naujienų sąrašą.
 • Klubo nariu taip pat galima tapti, jei kuris nors klubą prižiūrintis moderatorius nusprendžia, kad kandidatas vertas nario statuso.
 • Klubą prižiūrinti komanda taip pat prižiūri ir su klubo veikla susijusius žaidimų profilius, diskusijas.
 • Kiekvienas klubas gali turėti savas taisykles, kurios papildo bendras tinklalapio taisykles.
Žaidimų diskusijos
 • Žaidimų diskusijos suskirstytos į dalis pagal žaidimus, todėl kiekvienoje šių dalių galima diskutuoti tik apie su ja susijusį žaidimą.
 • Žaidimo diskusijos yra susijusios su žaidimų profiliais, todėl jei kažkokios diskusijos nėra tai reiškia, kad nėra ir atitinkamo žaidimo profilio.
 • Kiekvieno žaidimo diskusijos gali turėti šiek tiek kitokias taisykles nei bendros tinklalapio.
 • Jei žaidimo diskusijos turi specialias taisykles, jų skirtumai būna surašyti šiose diskusijose kabančioje temoje pavadintoje “Taisyklės”.
Citavimas/Perpublikavimas
 • Kiekvienas registruotas tinklalapio vartotojas turi teisę cituoti kitų diskusijų dalyvių komentarus, pasinaudodamas specialiais tam skirtais įrankiais.
 • Cituojant ne Games.lt tinklalapyje turinį rekomenduojama įdėti tiesioginę nuorodą į cituojamą vietą.
 • Kiekvienas norintis perpublikuoti tinklalapio originalųjį turinį privalo laikytis, tai gali daryti be jokio specialaus susitarimo. Svarbu tik laikytis Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported licenzijos sąlygų.
 • Norint perpublikuoti neoriginalųjį turinį būtina tartis, su jo autoriais.
 • Neoriginaliu turiniu vadinamas turinys perpublikuotas Games.lt tinklalapyje iš kito tinklalapio, o originaliu - tuo, kuris buvo parašytas pirmiausia Games.lt tinklalapyje.
 • Už originalųjį turinį mokėti nereikia, tačiau aiškus autorystės nurodymas būtinas.
Konkursai ir prizai
 • Games.lt komanda pati sprendžia kokie konkursai ir kada turi būti organizuojami bei kokie prizai gali būti laimimi juose ir kokios tų konkursų sąlygos.
 • Konkursuose negali dalyvauti Games.lt komandos nariai bei jų šeimos.
 • Konkurso sąlygos gali kisti, jei kitaip neišeina paskelbti nugalėtojo.
 • Nugalėtojai visada skelbiami viešai.
 • Jei su nugalėtoju nepasiseka susisiekti per kelias savaites, prizas atiduodamas kitam konkurso dalyviui, o jei tokių nėra - asmeniui, kurio generuojamas turinys sulaukia gerų įvertinimų.
 • Prizus Games.lt komanda gali dalinti ir be konkurso, asmenims kurie generuoja įdomų turinį.
Papildoma informacija
 • Šios taisyklės gali būti pakeistos vienašališkai iš Games.lt pusės.
 • Pakeitus šias taisykles apie tai turi būti pranešta oficialiu Games.lt tinklaraščio įrašu arba naujiena.
 • Jei vartotojas turi registruotą profilį, vadinasi, jis perskaitė ir sutinka su šių taisyklių sąlygomis.
Paskutinį kartą šios taisyklės atnaujintos: 2018-10-28